April 20, 2021
Safal Sansar
Ask Us | सफलता संवादको निम्ति यहाँको प्रश्न
सफल संसारको कार्यक्रम सफलता संवादमा यहाँले आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, प्रतिक्रिया वा अनुरोध राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो फारमको प्रयोग गर्नुहोला ! * (एस्ट्रिक चिन्ह) लगाइएका फिल्ड अनिवार्य छन् ! पुनश्च : हामीले प्रसंग र उपयुक्तताको आधारमा मात्रै यहाँको प्रश्न, प्रतिक्रिया वा अनुरोधलाई उठान गर्नेछौ !
यहाँको सहमती विना यहाँको नाम सार्वजनिक गरिनेछैन !
सम्पर्क माध्यमको रुपमा मात्रै यहाँको सम्पर्क इमेललाई प्रयोग गरिनेछ !
यहाँको प्रश्न, प्रतिकृया वा अनुरोध माथि लेख्नुहोला, यहाँ लेखिएको सामग्री हाम्रा प्रकाशन माध्यम मार्फत प्रकाशित/सार्वजनिक हुन सक्नेछन !
यहाँको संदेश भने सार्वजनिक गरिनेछ !
Read Our Privacy Policy from Here: http://safalsansar.com/privacy-policy